Zorgaanbiedersportaal

Het CIBG streeft naar goede dienstverlening aan burgers, professionals en zorgorganisaties. Dit doen wij door de informatie over en voor zorgaanbieders en de (dienstverlening rondom de) producten digitaal toegankelijk te maken. Het Zorgaanbiedersportaal is het overkoepelend portaal waarin informatie van alle zorgaanbieders in Nederland, die in diverse zorgregisters staan geregistreerd, publiekelijk vindbaar is.

NB. Informatie over individuele zorgverleners kunt u vinden in het BIG-register.

Zoeken in het Zorgaanbiedersportaal

In het Zorgaanbiedersportaal worden gegevens uit verschillende bronnen samengebracht. Op dit moment zijn dat de volgende gegevens:

Voor zorgaanbieders: uw gegevens beheren via het Zorgaanbiedersportaal

Als zorgaanbieder kunt u met eHerkenning inloggen op het Zorgaanbiedersportaal en controleren of uw informatie in de betreffende bronregisters nog juist en actueel is. Alle samengebrachte informatie wordt tevens zo veel mogelijk hergebruikt voor het aanvragen van producten en registraties. 

Het kan zijn dat u problemen ervaart met inloggen. Heeft u problemen, dan adviseren wij u het later nogmaals te proberen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over de meldplicht, toelatingsvergunning, jaarverantwoording of het locatieregister? Vul dan ons contactformulier in. Voor vragen over specifiek het Zorgaanbiedersportaal of het LRZa kunt contact opnemen via zorgaanbiedersportaal@minvws.nl. Vermeld in de e-mail het KVK-nummer en de naam van de onderneming. Vermeld indien mogelijk ook de SBI-codes waarmee de onderneming bij de KVK staat geregistreerd.

Extra informatie en relevante sites

Toegankelijkheidsverklaring Zorgaanbiedersportaal